بازیابی کلمه عبور

ثبت شکایات و انقادات

 

جهت ثبت شکایات، پیشنهادات و انتقادات، متن خود را پیرو نامه به آدرس خوزستان، آبادان خیابان پرویزی ساختمان دهکده سلامت جم طبقه 5 واحد 510 شرکت توسعه ارتباطات نور اروند(جی بن) ارائه دهید.